Mobile navigation

OŠ Trnsko


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: srijeda 16:10 - 17:00 - 13.11

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. Polaznike će voditelji preuzeti u boravku te nakon radionice dovesti na ulaz škole ili vratiti u boravak. Polaznici će na prvom satu dobiti program i uplatnice za 1.cjelinu.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: srijedom 16:10 - 17:10 - početak 20.11

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Trnsko ul. 25, 10000, Zagreb, Croatia
Trnsko ul. 25, 10000, Zagreb, Croatia