Mobile navigation

OŠ Tituša Brezovačkoga


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: ČETVRTAK 21.10. - 16:00 - 17:00

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: ČETVRTKOM 16:00 - 17:00 (TJEDAN NAKON OGLEDNE RADIONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Špansko ul. 1, 10000, Zagreb, Croatia
Špansko ul. 1, 10000, Zagreb, Croatia