Mobile navigation

OŠ Središće


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: USKORO!

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: USKORO!

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Osnovna škola Središće, Zagreb, Croatia
Osnovna škola Središće, Zagreb, Croatia