Mobile navigation

OŠ Rapska


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: PETAK 08.10 - 16:00 - 17:00

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!!

Upis na radionice

Vrijeme termina: PETKOM 16:00 - 17:00 (POČETAK TJEDAN NAKON OGLEDNE RADIONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Rapska Ul. 3, 10000, Zagreb, Croatia
Rapska Ul. 3, 10000, Zagreb, Croatia