Mobile navigation

OŠ Pavleka Miškine


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: ponedjeljak - 16:10 - 17:10

POKAZNA RADIONICE SA SVIM 1. RAZREDIMA ODRŽATI ĆE SE U BORAVKU (19.09- ČETVRTAK). UKOLIKO POLAZNIK NIJE PRISUSTVOVAO PRVA RADIONICA 23.09 ĆE SE TRETIRATI KAO OGLEDNA.

Upis na radionice

Vrijeme termina: ponedjeljkom -16:10 - 17:10 POČETAK 23.09

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn. Polaznike će voditelji pokupiti u boravku te nakon radionice dovesti u predvorje škole.

POLAZNICI ĆE NA PRVOM SATU DOBITI PROGRAM I UPLATNICU. 


Ulica Sveti Duh 24, Zagreb, Croatia
Ulica Sveti Duh 24, Zagreb, Croatia