Mobile navigation

OŠ Pavleka Miškine


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: PONEDJELJAK 27.09.2021 16:10 - 17:10

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: PONEDJELJKOM 16:10 - 17:10 (TJEDAN NAKON OGLEDNE RADIONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Ulica Sveti Duh 24, Zagreb, Croatia
Ulica Sveti Duh 24, Zagreb, Croatia