Mobile navigation

OŠ Oranice


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: PONEDJELJAK 18.10. 18:00 - 19:00

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Popunjena je kvota prijava. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: PONEDJELJKOM 18:00 - 19:00 S POČETKOM 25.10. (TJEDAN DANA NAKON OGLEDNE RADIONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 270 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Ul. Vlade Gotovca 9, 10000, Zagreb, Croatia
Ul. Vlade Gotovca 9, 10000, Zagreb, Croatia