Mobile navigation

OŠ Medvedgrad


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: ponedjeljak 21.10 u terminu 16:10-17:00

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. Polaznike će voditelji pokupiti u boravku te nakon radionice dovesti na ulaz škole ili vratiti u boravak.

UKOLIKO SE BUDE ODRŽAVAO U PONEDJELJAK NAJAVLJENI ŠTRAJK OGLEDNI SAT SE PREBACUJE NA SLJEDEĆI PONEDEJLJAK!

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: ponedjeljkom u terminu 16:10 - 17:10 (POČETAK TJEDAN NAKON OGLEDNE RAIDONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Strma ul. 15, 10000, Zagreb
Strma ul. 15, 10000, Zagreb