Mobile navigation

OŠ Kralja Tomislava


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: PETAK 24.09.2021 16:30 - 17:20

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: PETKOM 16:30 - 17:30 (POČETAK TJEDAN NAKON OGLEDNE RADIONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Nova cesta 92, Zagreb, Croatia
Nova cesta 92, Zagreb, Croatia