Mobile navigation

OŠ Josipa Račića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: PETAK 24.9. - 18:15 - 19:15

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: PETKOM - 18:15 - 19:15

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Srednjaci 23, 10000, Zagreb, Croatia
Srednjaci 23, 10000, Zagreb, Croatia