Mobile navigation

OŠ Josipa Račića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: petak - terminu 18:20 - 19:20

POKAZNA RADIONICE SA SVIM 1. RAZREDIMA ODRŽATI ĆE SE U BORAVKU (18.09 – SRIJEDA). UKOLIKO POLAZNIK NIJE PRISUSTVOVAO PRVA RADIONICA 28.09 ĆE SE TRETIRATI KAO OGLEDNA.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: petak u terminu 18:20 - 19:20 - POČETAK RADIONICA 27.09

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

POLAZNICI ĆE NA PRVOM SATU DOBITI PROGRAM I UPLATNICU. 

DOLAZAK NA RADIONICE JE KROZ GLAVNI ULAZ ŠKOLE GDJE ĆE VAS DOČEKATI VODITELJ.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Srednjaci 23, 10000, Zagreb, Croatia
Srednjaci 23, 10000, Zagreb, Croatia