Mobile navigation

OŠ Ivana Cankara


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: UTORAK 26.10. - 16:30 - 17:30

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: UTORKOM 16:30 - 17:30 S POČETKOM 9.11. (1. - 3.11. SU ŠKOLSKI PRAZNICI)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Ul. Ivana Cankara 10, 10000, Zagreb, Croatia
Ul. Ivana Cankara 10, 10000, Zagreb, Croatia