Mobile navigation

OŠ A.G.Matoša


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: ČETVRTAK 14.10 - 18:00 -19:00

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: ČETVRTKOM 18:00 - 19:00 (KREĆEMO TJEDAN NAKON OGLEDNE RADIONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića, City of Zagreb, Croatia
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića, City of Zagreb, Croatia