Mobile navigation

OŠ A.G.Matoša


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: četvrtak 18:00 - 19:00 - 19.09

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. Polaznike će voditelji pokupiti u boravku te nakon radionice dovesti na ulaz škole ili vratiti u boravak.

Polaznik se može priključiti u bilo kojem terminu.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: četvrtkom 18:00 - 19:00 početak 26.09

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića, City of Zagreb, Croatia
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića, City of Zagreb, Croatia