Mobile navigation

OŠ Frana Galovića – OŠ Dugave


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: utorak - 19:00- 19:45- 24.09

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. VODITELJ će polaznike dočekati na ulazu škole. Radionica će se održati u učionici desno od glavnog ulaza.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: utorkom - 19:00 - 20:00 - POČETAK 01.10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Školski prilaz 7, 10000, Zagreb, Croatia
Školski prilaz 7, 10000, Zagreb, Croatia