Mobile navigation

OŠ Eugena Kumičića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: petak - 18.10 - 18:00-18:50

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice.

Upis na radionice

Vrijeme termina: petkom u terminu 18:00-19:00 počevši sa 25.10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  


Ul. Josipa Pucekovića 4, Velika Gorica, Croatia
Ul. Josipa Pucekovića 4, Velika Gorica, Croatia