Mobile navigation

OŠ Bogumila Tonija


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: utorak - 19:00 - 19:50 - 15.10

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. 

 

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: utorkom - 19:00 - 20:00 - POČETAK 22.10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Ul. Tonia Bogumila 36A, 10430, Samobor, Croatia
Ul. Tonia Bogumila 36A, 10430, Samobor, Croatia