Mobile navigation

OŠ Bogumila Tonija


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: utorak - 19:00 - 19:50 - 15.10

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. 

 

Upis na radionice

Vrijeme termina: utorkom - 19:00 - 20:00 - POČETAK 22.10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  


Ul. Tonia Bogumila 36A, 10430, Samobor, Croatia
Ul. Tonia Bogumila 36A, 10430, Samobor, Croatia