Mobile navigation

OŠ Augusta Šenoe


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: PONEDJELJAK 27.09.2021 16:30 - 17:20

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: PONEDJELJKOM 16:30 - 17:30 (TJEDAN NAKON OGLEDNE RADIONICE) - NAKON OTVARANJA NOVOG OBJEKTA TERMIN 16:10-17:10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Selska cesta 95, Zagreb, Croatia
Selska cesta 95, Zagreb, Croatia