Mobile navigation

OŠ Ante Kovačića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: srijeda 19:05 - 20:05

POKAZNA RADIONICE SA SVIM 1. RAZREDIMA ODRŽATI ĆE SE U BORAVKU (17.09 – ČETVRTAK). UKOLIKO POLAZNIK NIJE PRISUSTVOVAO PRVA RADIONICA 25.09 ĆE SE TRETIRATI KAO OGLEDNA.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: srijedom 19:05 - 20:05 POČETAK 25.09

Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  Voditelj će dočekati polaznike u predvorju škole. Polaznicima će na prvom satu biti podijeljeni progam i uplatnice za prvu cjelinu.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Kotarnica ul. 2, 10000, Zagreb, Croatia
Kotarnica ul. 2, 10000, Zagreb, Croatia