Mobile navigation

OŠ Alojzija Stepinca


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: SRIJEDA 29.9 18:10 - 19:00

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

P.S. POSTOJI MOGUĆNOST DODATNOG TERMINA SRIJEDOM 19:00 – 20:00

Upis na radionice

Vrijeme termina: SRIJEDOM 18:00 - 19:00 SA POČETKOM 06.10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Palinovečka ul. 37, 10000, Zagreb, Croatia
Palinovečka ul. 37, 10000, Zagreb, Croatia