Mobile navigation

Programi

Programi za male inženjere nisu samo super zanimljivi, nego su i korisni.
Istražite programe koje nudimo prema interesu ili uzrastu i uživajte u kombinaciji znanja i zabave.

Nastavni plan i sadržaj

 • Polaznici rade u laboratorijskom okruženju koristeći LEGO® kocke sa integriranim planom baziranim na matematici, fizici i tehničkim znanostima.
 • Sadržaj uključuje koncepte poput trenja, gravitacije, gibanja, zupčanika i osovina.
 • Lekcije su koncipirane oko interesa polaznika sa temama poput životinja, svemira, transporta i građevinskih strojeva.
 • Materijal pokriven na satu varira ovisno o polaznikovim godinama, iskustvu i razini vještina.
 • Osiguravamo sav potreban materijal.
 • Radionice se održavaju 1 put tjedno po 60 minuta. Svaki sat gradimo i učimo o novom modelu.
 • Priključiti se možete bilo kada (ili priključiti polaznika).
 • Uz LEGO® polaznici imaju priliku graditi sa K'NEX® setovima gdje moraju raditi izrazito timski i logički kod izgradnje modela.

Ciljevi

 • Zabava, igra i socijalizacija uz učenje osnova inženjeringa i arhitekture.
 • Razvijanje vještina rješavanja problema, pružanje mogućnosti kreativnog izražavanja, te kultiviranje razumijevanja kako stvari funkcioniraju.
 • Pomoći polaznicima da vide inženjersku struku kao potencijalno karijerno opredjeljenje.

Beneficije

 • Polaznici već znaju graditi sa LEGO® kockama, ali uz našu poduku mogu učiti o inženjeringu, arhitekturi, fizici i matematici koristeći komponente naše opreme.
 • Rad sa partnerom promiče timski rad i kooperaciju
 • Završetak novog projekta svaki tjedan gradi samopouzdanje.

Naš program

Znanost

Svaki model upoznaje polaznike sa novim znanstvenim vokabularom. Uz gradnju raznih modela polaznici uče pojmove poput aerodinamika te ih apliciraju kod gradnje i modifikacije modela.

Tehnologija

Tehnologija koristi znanost kod izuma i rješavanja problema. Polaznici razvijaju kreativne i analitičke vještine tokom modifikacije ili rješavanje problema tokom gradnje modela.

Inženjering

Inženjeri koriste praktičnu aplikaciju znanosti kod dizajna i stvaranja. Polaznici razvijaju vještine osnova inženjeringa gradeći pomoću elisa, zupčanika i navoja raznih tipova.

Matematika

Polaznici tokom radionica konstantno koriste matematiku u smislu brojanja i mjerenja LEGO® kocka.