Mobile navigation

OŠ Gornja Vežica


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: ponedjeljak 16:00-17:00 - 27.01.

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. Polaznike će voditelji pokupiti u boravku te nakon radionice dovesti na ulaz škole ili vratiti u boravak.

 

Popunjena je kvota prijava. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: ponedjeljkom - 16:00-17:00 početak 03.02.

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Popunjena je kvota prijava. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Gornja Vežica 31, 51000, Rijeka, Croatia
Gornja Vežica 31, 51000, Rijeka, Croatia