Mobile navigation

OŠ Petra Zrinskoga


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: četvrtak 16:00 - 17:00

POKAZNA RADIONICE SA SVIM 1. RAZREDIMA ODRŽATI ĆE SE U BORAVKU (20.09 – PETAK). UKOLIKO POLAZNIK NIJE PRISUSTVOVAO PRVA RADIONICA 26.09 ĆE SE TRETIRATI KAO OGLEDNA.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: četrvtkom 16:00 - 17:00 - POČETAK 26.09

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  Polaznike će voditelji nakon radionice dovesti u predvorje škole.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Krajiška ul. 9, 10000, Zagreb, Croatia
Krajiška ul. 9, 10000, Zagreb, Croatia