Mobile navigation

OŠ Ljubo Babić


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: Uskoro!

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Ukoliko termin nije objavljen povratno ćemo Vas obavijestiti kada definiramo vrijeme oglednog sata. Nakon oglednog sata i eventualne odluke za upis molimo Vas prijavu na radionice.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: Uskoro!

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 tjedana po cijeni od 240 kn. Tokom školske godine odraditi ćemo 5 cjelina sa zanimljivim i edukativnim temama. Nema ugovorne obveze i plaćanje je zasebno za svaku cjelinu.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Ul. Ante i Davida Starčevića 16, 10450, Jaska
Ul. Ante i Davida Starčevića 16, 10450, Jaska