Mobile navigation

OŠ Ivana Meštrovića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: USKORO! (U VREMENU KAD JE I TERMIN)

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

Upis na radionice

Vrijeme termina: UTORKOM 18:00 - 19:00 (TJEDAN DANA NAKON OGLEDNE RADIONICE

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Ul. Martina Pušteka 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
Ul. Martina Pušteka 1, 10000, Zagreb, Hrvatska