Mobile navigation

OŠ Ivana Meštrovića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: ponedjeljak 16:00 - 17:00

POKAZNA RADIONICE SA SVIM 1. RAZREDIMA ODRŽATI ĆE SE U BORAVKU (16.09- PONEDJELJAK). UKOLIKO POLAZNIK NIJE PRISUSTVOVAO PRVA RADIONICA 23.09 ĆE SE TRETIRATI KAO OGLEDNA.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: ponedjeljak 16:00 - 17:00 POČETAK 23.09

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  Polaznike će voditelji pokupiti u boravku te nakon radionice dovesti na ulaz škole.

POLAZNICI ĆE NA PRVOM SATU DOBITI PROGRAM PRVE CJELINE I UPLATNICE

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Ul. Martina Pušteka 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
Ul. Martina Pušteka 1, 10000, Zagreb, Hrvatska