Mobile navigation

OŠ Gustava Krkleca


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: utorak - 17:45 - 18:45 - 01.10

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice.

Upis na radionice

Vrijeme termina: utorkom - 17:45 - 18:45 - početak 15. 10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  


Ul. Božidara Magovca 103, 10010, Zagreb, Croatia
Ul. Božidara Magovca 103, 10010, Zagreb, Croatia