Mobile navigation

OŠ Gustava Krkleca


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: utorak - 17:45 - 18:45 - 01.10

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: utorkom - 17:45 - 18:45 - početak 15. 10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Ul. Božidara Magovca 103, 10010, Zagreb, Croatia
Ul. Božidara Magovca 103, 10010, Zagreb, Croatia