Mobile navigation

OŠ Gornja Vežica – termin 17:00-18:00


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: ponedjeljkom - 17:00-18:00

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. Polaznike će voditelji pokupiti u boravku te nakon radionice dovesti na ulaz škole ili vratiti u boravak.

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: ponedjeljkom - 17:00-18:00

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Gornja Vežica 31, 51000, Rijeka, Croatia
Gornja Vežica 31, 51000, Rijeka, Croatia