Mobile navigation

OŠ Bartola Kašića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: PONEDJELJAK 11.10 - 18:00 - 19:00

Besplatna radionica gdje će Vaše dijete upoznati se sa našim programom!

 

Upis na radionice

Vrijeme termina: PONEDJELJKOM 18:00 - 19:00 (TJEDAN NAKON OGLEDNE RADIONICE)

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 280 kn.  Program i upute za plaćanje će Vam biti poslani putem maila. 


Vrisnička ul. 4, 10000, Zagreb, Hrvatska
Vrisnička ul. 4, 10000, Zagreb, Hrvatska