Mobile navigation

OŠ Bartola Kašića


Prijava na ogledni sat

Vrijeme termina: petak - 16:00 - 16:45 - 27.09

Prijavite polaznika na ogledni sat bez ikakvih obveza. Program 1. cjeline biti će podijeljen polaznicima na kraju radionice. Polaznike će voditelji pokupiti u boravku te nakon radionice dovesti na ulaz škole ili vratiti u boravak. Polaznici će na prvom satu dobiti program i uplatnice za 1.cjelinu.

 

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.

Upis na radionice

Vrijeme termina: petkom u terminu 16:00 - 17:00 počevši sa 04.10

Radionice se odvijaju 1 sat tjedno i kreću tjedan nakon oglednog sata. Jedna cjelina traje 6 TJEDANA po cijeni od 260 kn.  

Istekao je datum prijave ili prijava trenutačno nije moguća za ovu lokaciju. Pratite nas na Facebooku za daljne informacije o ovoj lokaciji.


Vrisnička ul. 4, 10000, Zagreb, Hrvatska
Vrisnička ul. 4, 10000, Zagreb, Hrvatska